تایتل قالب طراحی سایت سئو قالب بیان
☺حرف های یه دختر☺


حتما بخون خیلی قشنگه ..... لایک  کن..

🗣🗣🗣!) ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ ﺁﻣﺪ : .... ﺧﻮﺍﺏ ﺭﻓﺖ !😴😴
(!) ﺯﻧﺎ ﺁﻣﺪ : .... ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺭﻓﺖ 👫 👫
(!) ﺳﻮﺩ ﺁﻣﺪ : .... ﺑﺮﮐﺖ ﺭﻓﺖ !💵💵
(!)ﻣُﺪ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﯿﺎ ﺭﻓﺖ!🏃🏃
(!) ﻓﺴﺖ ﻓﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺧﻮﺭﯼ ﺁﻣﺪ : ... ﺳﻼﻣﺖ ﺭﻓﺖ !😷😷(!) ﺭﺷﻮﻩ ﺁﻣﺪ : .... ﺣﻖ ﺭﻓﺖ !🕵🕵
(!)ﺩﯾﺮ ﺧﻮﺍﺑﯽ ﺁﻣﺪ: ... ﻧﻤﺎﺯ ﺻﺒﺢ ﺭﻓﺖ!

💤💤(!) ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﺁﻣﺪ : .... ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺭﻓﺖ !👞👠
(!) ﻗﻮﻡ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺁﻣﺪ ..: ﺑﺮﺍﺩﺭﯼ ﺭﻓﺖ !✌️🏿✌️🏿✌️🏻✌️🏻
(!) ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺁﻣﺪ ...: ﺣﺠﺎﺏ ﺭﻓﺖ !💆💇
(!) ﺟﻮﺍﯾﺰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻭ ﮔﺎﻭﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﻣﺪ ...: ﺯﮐﺎﺕ ﺭﻓﺖ !🚶🚶
(!) ﺗﻠﻔﻦ ﺁﻣﺪ ...: ﺻﻠﻪ ﺭﺣﻢ ﺭﻓﺖ!📞📲ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻨﯿﻢ !!!


🤔🤔


ﭼﻪ ﻫﺎ ﺁﻣﺪ،ﭼﻪ ﻫﺎ ﺭﻓﺖ !.... ؟😱😱
ﺁﯾﺎﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ‼️ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺩﺳﺘﺖ ﻟﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ

👺👺ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﺎ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﻭﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ

🙄🙄ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﮐﺮﺩﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭﯾﺶ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ، ﻭ ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﺍﮔﺮﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﯽ

👿👿👿ﭘﺲ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﺮ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻪ. ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺁﺗﺶ

:-) ﺟﻬﻨﻢ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﺪ !!!...

بخون اگه دوست داشتی انتقالش بده شاید چند ثانیه روت تاثیر داشت, 🙂🙂

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


. چرا ما همیشه سر نماز خوابمون میاد؟     
     ولی تا ساعت سه شب برای دیدن یک فیلم بیداریم؟ 

      


   چرا هر وقت می خواهیم قرآن بخونیم خیلی خسته ایم؟      
    اما برای خوندن کتابهای دیگه همیشه سرحالیم؟      
    چرا اینکه یک پیام در مورد خدا رو رد کنیم انقدر راحته؟

          ولی پیام های بیهوده رو به راحتی انتقال می دیم؟


          چرا تعداد کسانی که خدا رو عبادت می کنند هر روز کمتر و کمتر میشه؟ 


         اما تعداد بار ها و کلوب ها رو به افزایشه؟          یعنی ارتباط با خداوند انقدر سخته !!!!!!؟؟؟     


     در موردش فکر کنید.         این پیام رو به دوستانتون هم بفرستید.
          99%شمااین پیام رونمیفرستید!!
          خدافرمودند:اگرمن رادرمقابل دوستانتان ردکنید,,,


من هم شمارادرقیامت ردخواهم کرد!         


 این پیام ارزش فرستادن داره


 ,,,, شایدفقط یه نفر به فکر فرو رفت !!!!!!!

حکایت ما و خدا


☕خدا: بنده من نماز شب بخوان وآن یازده رکعت است. 

🎥بنده: خدایا خسته ام! نمی توانم. 

☕خدا:بنده من،دورکعت نمازشفع ویک رکعت نماز وتر بخوان. 

🎥بنده:خدایا خسته ام! برایم مشکل است نیمه شب بیدار شوم. 

☕خدا: بنده من قبل از خواب این سه رکعت را بخوان. 

🎥بنده: خدایا سه رکعت زیاد است!

☕خدا: بنده من فقط یک رکعت نماز وتر بخوان. 

🎥بنده: خدایا امروز خیلی خسته ام! آیا راه دیگری ندارد؟

☕خدا: بنده من قبل از خواب وضو بگیرو رو به آسمان کن و بگو یا ا… 

🎥بنده: خدایا من در رختخواب هستم. اگر بلند شوم،خواب از سرم می پرد! 

☕خدا: بنده من همان جاکه دراز کشیده ای،تیمم کن و بگو یا ا… 

🎥بنده: خدایا هوا سرد است! نمی توانم دستانم را از زیر پتو در بیاورم. 

☕خدا: بنده من در دلت بگو یا ا…  ما نماز شب برایت حساب می کنیم. 

بنده اعتنایی نمی کند و می خوابد. 

☕خدا: ملائکه من،ببینید آن قدر ساده گرفته ام،اما او خوابیده است. چیزی به اذان صبح نمانده. او را بیدار کنید. دلم برایش تنگ شده است. امشب با من حرف نزده. 

📃ملائکه: خداوندا دوباره او را بیدار کردیم،اما باز خوابید. 

☕خدا: ملائکه من در گوشش بگویید پروردگارت منتظر توست.

📃ملائکه: پرورگارا باز هم بیدار نمی شود. 

☕خدا: اذان صبح را می گویند. هنگام طلوع آفتاب است. ای بنده من بیدار شو. نماز صبحت قضا می شود. 

📃ملائکه: خداوندا نمی خواهی با او قهر کنی؟

☕خدا: او جز من کسی را ندارد... شاید توبه کرد… 

بنده من،تو هنگامی که به نماز می ایستی،من آنچنان گوش فرا می دهم که انگار همین یک بنده را دارم و تو چنان غافلی که گویا صدها خدا داری. 

برای تایپ کردنش خیلی زحمت کشیده شده،اگه بخدا عشق داری برا همه کپی کن./M: کپی اجباری ببینم جیگرشوداری کلام رسول الله رو کپی کنی؟؟خرجم نداره فقط جیگرمیخواد

??قـــال رســـول الله :


◄ ??قـــبـــر هـــر روز پنـــج مرتبـــه انسان را صـــدا می زند :


??1- من خانه فقر هستم با خودتان گنج بیاورید


??2- من خانه ترس هستم با خودتان انیس بیاورید


??3- من خانه مارها و عقرب ها هستم با خودتان پادزهر بیاورید


??4- من خانه تاریکی ها هستم با خودتان روشنایی بیاورید


??5- خانه ریگ ها و خاک ها هستم با خودتان فرش (زیر انداز) بیاورید


1) گنج : لا اله الا الله


2) انیس : تلاوت قرآن


3) پادزهر: صدقه , خیرات


4) چراغ : نماز نماز شب


5) فرش : عمل صالح


اللهم صلی علی محمد و آل محمد


الآن اگ ی جوک بود فوری میفرستادی


واس چی واستادی 


زود باش.... کپی اجباری

شیطونک☺ ۲۸ اسفند ۹۶ ، ۱۷:۰۲ ۲ ۱ ۴۸

نظرات (۲)

 • mohammad javad
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ , ۱۷:۲۰
  اول نوشتم این بندهه دیگه خیلی بیشعوره با از اینا😅😅

  بعد درحال نوشتن فکر کردم
  خودم قبل خواب دارم اهنگ گوش میدم😐😣🙁

  سلام🙃
 • شیطونک☺
  دوشنبه ۲۸ اسفند ۹۶ , ۱۸:۰۳
  سلام 
  خخخخخخخ☺☺
  منم بیشتر مواقع اینجوریم
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی


الهی تو بمیری من نمیرم،

سر قبرت بیام پارتی بگیرم،

الهی سرخک و اوریون بگیری،

تب مالت وبلای جون بگیری ...!

الهی از سرت تا پات فلج شه،

کمرت بشکنه، دستت کبود شه،

الهی حسبه و ms بگیری،

سره راه بیمارستان بمیری،

الهی خیر نبینی،

الهی کور بشی چشمت نبینه،

بمیری گم بشی حقت همینه،

الهی آسم تیپ A بگیری،

هنوز که زنده ای پس کی میمیری ؟

الهی زن/ شوهر ایدزی بگیری،

بفهمی داری از ایدز میمیری،

***(مواظب خودتون باشین)***

(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_

*****************
(¯`v´¯)
`•.¸.•´

☻ ♥ ☻
\█/\█/
.||. ||.
ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨ
____●
______●___________████____████
_______●_________██████_██████
________●________█████████████
__________●_______███████████
_████____████____████████
██████_██████_____█████
█████████████_______██
_███████████_________█
___████████__●_______●
______█████____●______●
________██_______●_____●
__________█________●____●
: : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡*
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
________♥╗╔╗═ ♫╔
╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚
╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔
╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚
*(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
***********
.★/(,")\♥♥(".)★★
..★/♥\★★/█\★★
.★_| |_★._| |_ ★
*****************
(¯`v´¯)
`•.¸.•´
☻/
/▌
/ \
ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓ
☻ ♥ ☻
\█/\█/
.||. ||.
ܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨܓܨ
____●
______●___________████____████
_______●_________██████_██████
________●________█████████████
__________●_______███████████
_████____████____████████
██████_██████_____█████
█████████████_______██
_███████████_________█
___████████__●_______●
______█████____●______●
________██_______●_____●
__________█________●____●
: : : : : :★*☆♡*. ★*☆♡*
(..')/♥ ♥('..)
.\♥/. = .\█/.
_| |_ ♥ _| |_
________♥╗╔╗═ ♫╔
╗╔╦╦╦═♫║║╝╔ ╗╚
╣╔║║║║╣╚♫╗╚╝╔
╝═╩♫╩═╩═╚╝♫═╚
______$$$_(▒)(▒)
_____$$_(▒)(█)(▒)
____$$____(▒)(▒)
___$
__$$___(▒)(▒)
_$$$_(▒)(█)(▒)
_$$____(▒)(▒)
_$$

__$$___(▒)(▒)
_$$$_(▒)(█)(▒)
_$$____(▒)(▒)

__000000___00000
_00000000?0000000
_0000000000000000
__00000000000000
____00000000000
_______00000
_________0


طبقه بندی موضوعی
پیوندهای روزانه